" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2016

Εὐρώπη σημαίνει ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ καί σύντομα θά τό καταλάβουν ΟΛΟΙΣτήν Σουηδία,λέει,ἰσλαμιστές «μετανάστες», κατέστρεψαν,σέ ἐμπορικό κέντρο,τό Χριστουγεννιάτικο δένδρο πού ἀποτελοῦσε τόν ἐν λόγῳ διάκοσμόν του. Δέν μπορῶ νά ξέρω ἄν ἦταν ὄντως μία πρᾶξις αὐθόρμητος ἀπό τούς ἀλλόθρησκους εἰσβολεῖς τῆς Εὐρώπης ἤ κάποια καθοδηγούμενη ἐνέργεια (ἀπό τούς γνωστούς καί  μή ἐξαιρετέους «νόες» πού προωθοῦν τό σχέδιον καταστροφῆς τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν),ἀλλά σίγουρα αὐτή καθ'αὐτή ἡ συγκεκριμένη ἐπίθεσις πρός τό σύμβολον τῆς μεγάλης χριστιανικῆς ἑορτῆς τῆς Γεννήσεως τοῦ Θεανθρώπου, εἶχε σκοπόν ΕΚΦΟΒΙΣΤΙΚΟΝ ! 

Τό θέμα εἶναι ποιούς ἤθελαν νά ἐκφοβίσουν; Μήπως τούς λαούς τῆς Εὐρώπης πού σήμερα περισσότερο ἀπό ποτέ βρίσκονται ἑνωμένοι προστατεύοντας τήν Πίστιν τους ;( Βλέπε στήν Πολωνία πού προσφάτως ἀνεκύρηξαν Μέγα Βασιλέα τόν Ἰησοῦ Χριστόν Τούς λαούς τῆς Εὐρώπης (τῶν σοβαρῶν κρατῶν καί ὄχι τῆς μπανανίας τῶν συριζανελ,ὅπου θά συμβῆ κι'ἐδῶ μόλις ξεμκουμπιστοῦν οἱ κατσαπλιάδες καί τυχάρπαστοι ) οἱ ὁποῖοι ἀνεγείρουν τείχη γιά νά ἀντιμετωπίσουν τίς ὀρδές τῶν ἀσιανο-ἀφρικανῶν καί θεσμοθετοῦν νόμους ΑΥΣΤΗΡΟΤΑΤΟΥΣ γιά νά προστατεύσουν τίς κοινωνίες τους; 

Νομίζω, πώς τέτοιου εἴδους «θεατρικά δρώμενα» καί μάλιστα κακο-σκηνοθετημένα ( αἴφνης ἐβρέθησαν σ'ἕνα ἐμπορικό κέντρο τῆς Σουηδίας, κάποιες δεκάδες ἰσλαμιστῶν,τυχαίως μαζεμένοι;! ! ! ),δέν μποροῦν νά ἐπιτύχουν τίποτε περισσότερο πέραν τῆς ἀκόμη πιό βαθείας πίστης ἀπέναντι στούς εἰσβολεῖς ἀλλοθρήσκους ! Ἀκόμη καί ἀπό ἀντίδρασιν,καί ἐκεῖνοι πού χαρακτηρίζονται ...μετριοπαθεῖς, μεταβάλλονται στούς πλέον πίστους ! 

φωτό
 Τό γιατί δέν εἶναι καθόλου δύσκολο νά τό αἰτιολογήσουμε,ἄλλως τε τό ἔχουμε ἀναφέρει καί πάλιν : Οἱ λαοί τῆς Εὐρώπης ἔχουν πολύ βαθεῖες ῥίζες στήν καταγωγή τους,τήν παράδοσίν τους,τά ἤθη καί ἔθιμά τους στήν ΙΣΤΟΡΙΑ τους ! Ῥίζες πού χάνονται στά βάθη τῶν χιλιετηρίδων καί δέν εἶναι καθόλου ἀμελητέες ἀφοῦ Εὐρώπη σημαίνει ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ! 

Ὅσον καί νά προσπαθήσουν,μέ σκηνοθετημένες ἐνέργειες,μέ προβοκάτσιες,μέ πληρωμένα ἀνεγκέφαλα ὄντα πού ἐξαργυρώνουν τίς ἐπιταγές τῶν ἀφεντάδων τους,μέ ὅποιον τρόπον, ἡ Εὐρώπη ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΕΙ. Ἡ Εὐρώπη θά παραμείνῃ ἡ Ἤπειρος τοῦ Πολιτισμοῦ, τῆς Ἱστορίας, τῶν Ἐθνῶν πού ἐπέτυχαν ὄτι σήμερα λέγεται νθρωπότης. Θά τό καταλάβουν πολύ συντόμως καί θά χάσουν ΚΑΙ σ'αὐτό ! 


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου