" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 13 Φεβρουαρίου 2018

Ἂ,ἢθελα νά βάλῳ καί τό βίντεο αὐτό.Στό κείμενον μέ τούς Ἀθηναίους τοῦ Διοδώρου...


Τώρα,πολλοί,ἴσως,ἀναρωτηθοῦν ποία εἶναι ἡ σύνδεσις. Ἐνίοτε,ὅμως,δέν χρειάζεται νά ἐξηγοῦνται ὅλα...Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου