" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ἀναστασιάδη δέν κάνουν τέτοιες ἐρωτήσεις στόν Σῶῤῥα ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου