" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2015

Τί εἴδους "θυσία" ἔγινε μέ τό αἴματοκύλισμα στό Παρίσι;


Ἡμέρα Παρακευή καί 13 τοῦ Ὀκτωβρίου κατά τό ἔτος 1307, ὁ Βασιλιᾶς τῆς Γαλλίας Φίλιππος ὁ ὡραῖος σέ συνεργασία μέ τόν Πάπα Κλήμη τόν Ε΄ κατηγόρησαν τούς Ναΐτες ὡς αἰρετικούς καί μέ συνοπτικές διαδικασίες τούς ἐκτέλεσαν ἤ ἄλλους τούς ἔκαψαν στήν πυρά. Τό σίγουρο εἶναι πώς ἐλαχιστότατοι γλύτωσαν οἱ ὁποῖοι πέρασαν στήν Σκωτία καί ἐκεῖ δημιούργησαν τό σκωτικό μασωνικό δόγμα.  Οἱ Ναΐτες βεβαίως δέν δέχτηκαν τήν κατηγορία δηλώνοντας ΑΘΩΟΙ,σέ βαθμό πού ὁ Μέγας Μάγιστρός τους, ὁ Ζάκ ντέ Μολέ, καταράστηκε τόν Πάπα καί τόν Βασιλιᾶ νά πεθάνουν ὁ μέν πρῶτος σέ 40 ἡμέρες ὁ ἄλλος σέ ἕναν χρόνο. Κάτι πού ...περιέργως καί ἔγινε !

Ἡμέρα Παρασκευή καί 13 τοῦ μηνός Νοεμβρίου τοῦ ἔτους 2015,στήν Γαλλία ἕνα λουτρό αἴματος ἀπό ἐκτελέσεις ΑΘΩΩΝ ἀνθρώπων λαμβάνει μέρος στό Παρίσι σέ 7 διαφορετικά σημεῖα... Ὑπεύθυνοι γι'αὐτό, φαινομενικά,οἱ τρομοκράτες μιᾶς ὀργάνωσης φανατικῶν ἱσλαμιστῶν (ὕποπτο δημιούργημα τῶν ἀμερικανοσιωνιστῶν) πραγματικῶς ὅμως ποιοί ἦταν ἀπό πίσω; 

Ἀκόμη καί χωρίς καμμιά διάθεση συνωμοσιολογίας, ἡ αλήθεια εἶναι πώς :οἱ ἀμερικανοί, οἱ Γάλλοι, οἱ Βρεττανοί,οἱ γερμανοί εἶναι ἐκεῖνοι πού συντηροῦν καί αὐξάνουν τήν δύναμη τῶν τζιχαντιστῶν-τρομοκρατῶν μέ τό νά τούς ἐξοπλίζουν,νά ἀγοράζουν τά πετρέλαια τοῦ χαλιφάτου τους. Καί ὅλα αὐτά γιατί; Θά ρωτήσει κάποιος. Μά γιά νά τούς χειρίζονται ὅταν καί ὅπως ἤ ὅποτε τούς χρειαστοῦν. 

Στήν περίπτωση τοῦ χτυπήματος στήν Γαλλία ἀπό τήν μία βλέπει κανείς συμβολικά μία θυσία - ἐκδίκηση τῶν Ναϊτῶν( μασόνων-σιώνων) πού ὅμως ἔχει καί μία ἀκόμη συμβολική πού πρέπει νά λάβουμε σοβαρά ὑπ' ὅψιν, εἶναι ἕνας κύκλος τῆς ἱστορίας πού ἐπαναλαμβάνεται καί αὐτή τήν φορά πολύ ἄσχημα. 


Στά χρόνια ἀπό τό 1300 - 1400 μ.Χ. ἡ  Εὐρώπη θά γνωρίσει τίς χειρότερες στιγμές της μέσα ἀπό θεμηνίες,λοιμούς καί μαζικούς θανάτους! Ἡ μείωση τοῦ πληθυσμοῦ της ἦταν δραματική ! Νά τό δοῦμε στίς μέρες μας αὐτό; Ἡ ἀθρόα προσέλευση μέσω τῶν "ἀναγκαστικῶν" μεταναστευτικῶν κινήσεων τῶν ἀσιατικῶν καί ἀφρικανικῶν πληθυσμῶν στήν Εὐρώπη φέρνει μαζί της καί ἐκείνους τούς κινδύνους γιά τούς ὁποίους άκόμη κανείς δέν μιλᾶ. Κινδύνους πού ἔχουν νά κάνουν μέ τήν ὑγεία τῶν εὐρωπαϊκῶν πληθυσμῶν. 

Ἄν λοιπόν αὐτοί πού παίζουν σέ βάρος τῶν λαῶν ἔχουν σκοπό τήν μείωση τοῦ πληθυσμοῦ ( κάτι πού τό ἔχουν ὀμολογήσει καί εὐθέως ἀπό τόν Ροκφέλερ, τόν Κίσιγκερ ἕως τόν Γκέϊτς) τότε ὁ πιό πρόσφορος καί εὐκολος τρόπος εἶναι νά μεταδόσουν ἀσθένειες μέσῳ τῶν μεταναστῶν. Ποιός θά μποροῦσε νά τούς κατηγορήσει;Πολύ φυσικό δέν ἀκούγεται; 
Νά λοιπόν πού ἡ θυσία τῶν 200 καί ἴσως πολύ περισσοτέρων ὅσο περνοῦν οἱ μέρες,θυμάτων τῆς Παρασκευῆς 13 Νοεμβρίου, λειτούργησε ὡς σημάδι γιά αὐτό πού πρόκειται νά ἔρθει καί προφανῶς θά εἶναι ὁ χειρότερος ἐφιάλτης τῆς Εὐρώπης ! Ἄλλωστε δέν εἶναι καθόλου τυχαῖο πού ὁ ἰδιοκτήτης τοῦ θεάτρου ὅπου ὑπῆρξαν τά περισσότερα θύματα, ἐβραῖος στήν καταγωγἠ, πούλησε μετά ἀπό 40 χρόνια τήν ἐπιχείρησή του καί ἔφυγε στό Ἰσραήλ! Κάπως ἔτσι δέν εἶχαν εἰδοποιηθεῖ καί οἱ ἐβραῖοι πού ἀπουσίαζαν τήν ἡμέρα τῆς 11ης Σεπτεμβρίου ἀπό τούς δίδυμους Πύργους τῆς Νέας Ὑόρκης; ! ! ! 

Νά φοβόμαστε λοιπόν ὄχι γιά τό ποῦ θά συμβεῖ τό ἐπόμενο χτύπημα τῶν τζιχαντιστῶν-τρομοκρατῶν ἀλλά πόσο μεγάλο θά εἶναι τό κακό πού τοιμάζουν μέσῳ ῶν πού θά μᾶς ποῦν ὅτι μεταδόθηκαν ἀπό τούς "λαθραίους" ἐπισκέπτες στήν Γηραία μας Ἥπειρο... Νά τό περιμένουμε λοιπόν μέσα στήν χρονική περίοδο τῶν 40 ἡμερῶν ἕως καί ἕναν χρόνο;

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου