" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018

Αὐτή θά ἔπρεπε νά εἶναι ἡ Ἑλλάδα!


Αὐτή θά ἔπρεπε νά εἶναι ἡ Ἑλλάδα! Δῆλα δή,ὅπως ἦταν ἀπό τήν Γέννεσή της,νά ἐξάγῃ πολιτισμόν καί Πνεῦμα ! 

Στήν ἀνωτέρῳ,νοτιοκορεάτικη ταινία,ἡ πρωταγωνίστρια συνεπαρμένη ἀπό τήν ὑπέροχη μελωδία, ῥωτᾶ τόν νεαρό πού ἐπέλεξε τό συγκεκριμένο τραγούδι,γιά τήν προέλευσίν του.Ἐκεῖνος τῆς ἀπαντᾶ λέγοντάς της μάλιστα πώς τραγουδᾶ ἡ Ἀγνή Μπάλτσα.

Ἀντί,λοιπόν νά καλλιεργοῦμε τό Πνεῦμα καί τόν Πολιτισμόν,στά παιδιά μας καί νά δημιουργοῦμε ἀνθρώπους ἀξίους,ἐναρέτους,δικαίους καί σκεπτομένους ἐμεῖς,ἐδῶ καί πολλά-πολλά χρόνια κάνουμε ἀκριβως τό ἀντίθετον ! Ἀποτέλεσμα αὐτά πού βιώνουμε σήμερα καί πού ὁδεὐουν τόν κάτοικον τῆς ἑλλαδικῆς στόν ἀφανισμόν ! 

Γιατί βλέπετε ἡ μέριμνα τῶν κρατούντων εἶναι προσανατολισμένη στήν κατεύθυνσιν τῆς «Πολιτικῆς Ὀρθότητος» καί γενικότερα στόν προοδευτισμό,τρομάρα μας. Ὅπως λόγου χάριν σέ μία πρόσφατη ἐκδήλωσιν πού πραγματοποιήθηκε στό Ναύπλιον μέ «μεγάλη ἐπιτυχία» ὅπως ἀναφέρει καί τό ἀνάλογον ρεπορτάζ : 

Δέν χρειάζονατι λόγια,ἡ ἐμφάνισις τά λέει ΟΛΑ ! Τό μότο τους :Γυναίκα, «Χόρεψε πάνω στο φτερό του καρχαρία» 

Ἀποχαιρετῶ τήν Ἑλλάδα πού χάνεται...

Ἡ Πελαγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου