" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015

Ἐμεῖς τοὐλάχιστον, ὀνειρευτήκαμε κάτι σπουδαῖο ...

Ἔκανα κάποια τεράστια σφάλματα. Ἀλλά τί ἀκριβῶς άποτελεῖ πολιτικό σφάλμα; Ὅταν κοιτῶ πίσω, ἐχω ἕνα μόνο συναίσθημα: μία ἀπέραντη λύπη. Λύπη γιά τό ὅτι δέν ἐπιτύχαμε, γιά τό ὅτι δέν μπορέσαμε νά δημιουργήσουμε μία Εὐρώπη ἰκανή νά κυριαρχεῖ στό σύμπαν γιά πάντα, πού θά ἀναδείκνυε τούς λευκούς λαούς χάρη στήν ὑπεροχή τοῦ πνεύματος

Καί ὅταν βλέπουμε τί βρίσκεται στήν ἄλλη πλευρά, τί ἔδωσε ἡ νίκη τῶν ἀντιπάλων μας ἐδῶ καί 30 χρόνια, αὐτήν τήν ἀναρχία πού 
ἐπικρατεῖ στόν κόσμο, αὐτήν τήν παρακμή τῶν λευκῶν λαῶν, αὐτήν τήν ἐξαθλίωση σέ κάθε πτυχή τοῦ κόσμου· 

ὅταν ἀντικρύζουμε στά ἴδια μας τά κράτη τήν παρακμή τῶν ἀξιῶν, τήν καταστροφή τῆς πατρίδος, τήν καταστροφή τῆς οἰκογένειας, τήν ἀποσύνθεση τῆς κοινωνικῆς εὐταξίας· 

ὅταν ἀντικρύζουμε αὐτήν τήν ἀκόραστη ἐπιθυμία γιά ὑλικά ἀγαθά πού ἔχει ἀντικαταστήσει τήν ἱερή φλόγα τῆς ἰδέας πού μᾶς ἐνέπνεε, τότε, εἰλικρινά, μεταξύ τῶν δύο, διαλέξαμε τήν σωστή πλευρά. 


  Ἡ μικροπρεπής καί ἄθλια Εὐρώπη τοῦ σήμερα, τῆς παρηκμασμένης Ἐνιαῖας Ἀγοράς, δέν μπορεῖ νά προσφέρει εὐτυχία στούς ἀνθρώπους. Ἡ καταναλωτική κοινωνία δηλητηριάζει τήν ἀνθρωπότητα παρά τήν ἐξυψώνει. 

Ἐπομένως, εμεῖς τοὐλάχιστον ἀπό τήν πλευρά μας, ὀνειρευτήκαμε κάτι σπουδαῖο, καί ἔχουμε μόνο μία ἐπιθυμία: αὐτό τό φλογερό πνεῦμα νά ἀναγεννηθεῖ. Μέ ὅλη μου τήν δύναμη, μέχρι τήν τελευταῖα στιγμή τῆς ὕπαρξής μου, θά παλεύω γι' αὐτό. Ὥστε αὐτό πού κάποτε ἀποτέλεσε τόν ἀγῶνα καί τό μαρτύριό μας, κάποια μέρα νά ἀποτελέσει τήν ἀναγέννηση. 

Léon Degrelle

Ἀπόσπασμα ὁμιλίας τοῦ Léon Degrelle ἀπό τό ντοκιμαντέρ Le Volksführer πού γυρίστηκε κατά τήν διάρκεια τῆς μεταπολεμικῆς του ἐξορίας στήν Ἰσπανία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου