" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 7 Μαΐου 2017

Ὁ Ἰσίδωρος,ἡ Ἰσιδώρα καί : Ἐστίν εἱμαρμένα πάντα !


εἰκών
 Ἕνας ἀνώτερος δικαστικός μέ τό ὄνομα Ἰσίδωρος (ναί,ὁ γνωστός Ντογιάκος ἤ «παναθηναϊκάκιας») ἦταν ἐπικεφαλῆς τῆς δικαστικῆς παράγκας Σαμαρᾶ καί ἔσυρε στίς φυλακές τούς βουλευτές τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Καί μία ἀνωτέρα δικαστικός,ὀνόματι Ἰσιδώρα (Πόγκα τό ἐπίθετον) νά εἶναι ἐπίσης ἐκείνη πού παραβλέπουσα τήν εἰσήγησιν τοῦ Ἐφέτη γιά τήν ἴδιαν ὑπόθεσιν (Χρυσῆ Αὐγή) ὅπου δέν ἔβλεπε (τεκμηριωμένως) καμμίαν εὐθύνη πρός παραπομπή τῶν βουλευτῶν,τοῦ ἐν λόγῳ κόμματος,ἀπεφάσιζε (γιατί ἔτσι ἤθελε) τήν παραπομπή. 

Αὐτοί οἱ δύο λοιπόν,ἀποπέμφθηκαν ἐκ τῶν θέσεῶν τους μέ ἀπόφασιν τοῦ Ἀρείου Πάγου. 

Γιά τόν Ἰσίδωρον - «παναθηναϊκάκια»,εἶναι γνωστά ἀπό τόν Ὀκτώβριον τοῦ 2016.

Γιά τήν Ἰσιδώραν (Πόγκα) ἡ ἀπόφασις βγῆκε πρό ἡμερῶν : 

«Εκτός Δικαστικού Σώματος, πρόεδρος Εφετών που καθυστερούσε τις δικογραφίες: Την αποπομπή από το Δικαστικό Σώμα της προέδρου Εφετών Ισιδώρας Πόγκα αποφάσισε, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Η Ισιδώρα Πόγκα, η οποία έγινε γνωστή ευρέως διότι παρέπεμψε σε δίκη τους 69 κατηγορουμένους της Χρυσής Αυγής, παραπέμφθηκε για καθυστερήσεις στην περαίωση δικογραφιών, αιτία η οποία οδήγησε τον Άρειο Πάγο στο να την αποπέμψει».

Πόσον σύμπτωσιν μπορεῖ νά εἰπῇ κανείς ἤ τυχαῖον γεγονός πώς καί οἱ δύο ἐξυπηρετοῦντες συγκεκριμένα συμφέροντα κατά ἑνός νομίμως ἐκλεγμένου στήν βουλήν κόμματος, εἶχαν τό ἴδιο ὄνομα; Καί δέν γίνεται λόγος γιά κάποιο κοινότυπον καί σύνηθες ὄνομα,ἀλλά ἕνα πολύ σπάνιον,θά ἐλεγα : Ἰσίδωρος καί Ἰσιδώρα ! 

Καί οἱ δύο αὐτοί,λοιπόν,ἀποπέμφθησαν μέ ἀπόφασιν τοῦ Ἀρείου Πάγου. 

Κοινό ὄνομα,κοινή πορεῖαν,κοινή μοῖραν...

Ἤ ἀλλιῶς, ὅπως ἔχει εἰπῆ ὁ Ἡράκλειτος : Ἐστίν εἱμαρμένα πάντα ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου