" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 25 Ιανουαρίου 2017

Ἡ σφηκοφωληά, πού λέγεται Κοινοβούλιον,ἔχει λάβῃ ἀποκοπήν τήν ἐκκαθάρισιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους !Εἶχα πολύ καιρό νά χαρῶ μία ὀμιλία στήν Βουλή ὤσπου σήμερα ἄκουσα τόν Κώστα Μπαρμπαρούση.
Στά πλαίσια μίας ἔτι ἄρσεως ἀσυλίας κατά βουλευτῶν τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς,ὁ εἷς ἐκ τῶν δύο ὑποψηφίων γιά τήν ἄρσιν,ὁ κ. Κώστας Μπαρμπαρούσης,μέσα σέ 4 λεπτά, ἔδωσε μέ τόν ἀρτιώτερον τρόπον, τήν σύγχρονον ἀντίληψιν τῶν ῥαγιάδων, περί Πάτρης ! 

Καί ἀκόμη πιό συνοπτικά,μέσα σέ μία πρότασιν ἔθεσε τέλεια αὐτή τήν ἀντίληψιν,λέγοντας : " Ὁ μεγαλύτερος ῥατσιστής εἶναι αὐτός πού μισεῖ τήν ἴδια του τήν ῥάτσα !

Τί ἄλλο νά προσθέσῃ κανείς ; Τί περισσότερο ἀπό αὐτό πού καταδεικνύει τόν σημερινό ῥαγιαδισμό τῶν ἐξουσιαστῶν μας,οἱ ὁποῖοι, δυστυχῶς, ἔχουν ἐπιτύχη, ἐδῶ καί 45 χρόνια,περίπου, μέ τίς τακτικές τους καί τήν ὑποχωρητικότητά τους νά ἀποτελῆ πλέον καί γενικοτέραν ἀντίληψιν,ἑνός λαοῦ πού φαίνεται πώς στήν συντριπτική του πλειοψηφία ἔχει χάσῃ κάθε σχέσιν μέ τίς ῥίζες του,τήν φυλή του,τήν ῥάτσα του ...

Πόσο ἐντύπωσιν πρέπει λοιπόν νά μᾶς κάνῃ πλέον,μία ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ γιά τούς βουλευτές τοῦ ἐθνικιστικοῦ χώρου,σέ μίαν ...κατά παραγγελίαν δίωξιν; Ἀφοῦ ὅπως ἀποκαλυπτικά εἶπε ὁ κ. Μπαρμπαρούσης : "ἡ ὑπόθεσις ἐτέθη στό ἀρχεῖον γιά ὅλα τά στελέχη καί τά μέλη τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς πού παρευρέθησαν στήν Κακαβιά ΠΛΗΝ τῶν δὐο βουλευτῶν " ! ! !

Τελεία ἀπόδειξις πώς ὅτι ἔχει σχέσιν μέ τό Ἔθνος τελεῖ ὑπό διωγμόν! Καί πώς ἐκείνη ἡ σφηκοφωληά, πού λέγεται Κοινοβούλιον,ἔχει λάβῃ ἀποκοπήν τήν ἐκκαθάρισιν τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους !

Θά κλείσω ὅμως τό κείμενον μέ τήν αἰσιόδοξον φράσιν τοῦ Βουλευτοῦ Μπαρμπαρούση,πού ἀφήνει παράθυρον ἐλπίδος πώς τίποτε δέν ἔχει,ἀκόμη,χαθῆ :"Ὅσο εἶναι σκλαβωμένη ἡ Βόρειος Ἤπειρος, γιά ἐμένα, θά ἱσχύῃ τό ἐμπόλεμον καί δέν θέλω καμμία φιλίαν μέ δαύτους "  

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου