" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2015

ΠΑΙΔΟΜΑΖΩΜΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΆΡΕΩΣ

skasiarxio_1
Άρθρο του Γ. Φράγκου στην εφημερίδα «Εμπρός»

Παραποιώντας βάναυσα την Ελληνική ιστορία κατα­πατώντας τις παραδοσιακές αξίες, και ποτίζοντας με μπόλικο δηλητήριο ανθελληνισμού, μολύνουν τις αθώες ψυχές των μικρών μαθητών σχολείων της Ατ­τικής, τα μέλη της σέχτας εκπαιδευτικών «Λοξή Τάξη».

Πρόκειται για μια καθαρά παραεκπαιδευτική οργάνω­ση που προβαίνει σε κατήχηση ακόμη και 6χρονων παι­διών για το… μεγαλείο της Κυβέρνησης του Βουνού, δη­λαδή των κομμουνιστοσυμμοριτών που αιματοκύλισαν την Ελλάδα την περίοδο 1946-49, απεργαζόμενοι τον διαμελισμό της με την απόσπαση της Μακεδονίας και την α­νακήρυξή της ως ανεξάρτητου κράτους.
Με πρόσχημα το ευεργέτημα που θα έχει στην ψυχοσύν­θεση των μαθητών των Δημοτικών Σχολείων του Λεκανο­πεδίου η υπαίθρια διδασκαλία, γίνεται προσπάθεια μετα­τροπής των Ελληνόπουλων σε σύγ­χρονους γενίτσαρους.

Αποτέλεσμα είναι, παιδιά που δεν έχουν μάθει καλά-καλά να δια­βάζουν, να ακούν τους δασκάλους τους να εκφωνούν βαρύγδουπους λόγους κατά του «ρατσισμού» και υπέρ της ανάγκης αλληλεγγύης με τους αλλοδαπούς συμμαθητές τους.

Πράγματι, με έκπληξη, δεκάδες μαθητές τον προηγούμενο μήνα αλλά και από την προη­γούμενη σχολική χρονιά, (εξ)αναγκάστηκαν παρά την θέλησή τους και κυρίως χωρίς να έχουν ενημερωθεί οι γο­νείς και οι κηδεμόνες τους, να κλείσουν τα βιβλία τους και να μεταβούν στο Πεδίον του Άρεως.

Εκεί, δίπλα στους τριτοκοσμικούς που είχαν στρατοπεδεύσει ή μάλλον είχαν καταλάβει τον χώρο, πολλοί από τους οποίους έπασχαν από επικίνδυνες μολυσματικές α­σθένειες, είδαν να τους παρουσιάζεται το έργο «Η Τελευ­ταία λέξη του Ρατσισμού». Οπως περιέγραψαν οι ομιλη­τές, πρόκειται «για μια διαμαρτυρία, ένα ταξίδι, μια κιβω­τό ή μια βαλίτσα του πρόσφυγα (σ.σ. προσέξτε, ούτε καν του παράτυπου μετανάστη) στο πέλαγος της νεωτερικό- τητας».

Φυσικά, τα παιδιά με την επιστροφή τους, ενημέρωσαν τους οικείους τους, αρκετοί από τους οποίους έσπευσαν να διαμαρτυρηθούν στον διευθυντή του σχολείου τους, για το εκτός προγράμματος «μάθημα», στο οποίο πρωταγω­νιστικό ρόλο έχει η ελεγχόμενη από το Συριζο-Ανταρσύα παιδαγωγική ομάδα «Το Σκασιαρχείο».

skasiarxio

Δυστυχώς, αντί να βρουν το δίκαιό τους, αντιμετωπίσθηκαν οι περισσότεροι εξ αυτών, από τους διευθυντές, ως «φασιστικά μιάσματα» και «συμπαθούντες την Χρυ­σή Αυγή».
Μάλιστα, ένας γονέας από το 35ο Δημοτικό Σχολείο Α­θηνών απειλήθηκε ευθέως από εκπαιδευτικό ότι διακυ­βεύεται ακόμη και η παραμονή του παιδιού του στην ίδια τάξη (λόγω κακής βαθμολογίας), αν δεν πάψει να φωνά­ζει για την παρεκπαιδευτική δραστηριότητα που ανακά­λυψε.

Άλλος κηδεμόνας από τα Καμίνια, διαπίστωσε με οργή ότι το 5χρονο κορίτσι του, αντί να έχει παρακολουθήσει τα μαθήματά της, σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα, είχε «διαπαιδαγωγηθεί» για το «Έργο των δασκάλων στην Κυβέρνηση του Βουνού» και γενικότερα για την παιδεία στα χρόνια της αντίστασης, με ειδική αναφορά στα σχολεία που είχαν ανοίξει στην «Ελεύθερη Ελλά­δα» οι συμμορίτες.

Μια μητέρα έμαθε εκ των υστέ­ρων ότι πριν περίπου δύο εβδομάδες, η μικρή κόρη της υ­ποχρεώθηκε να παρακολουθήσει στον κινηματογράφο «Αλκυονίδα» την προβολή της ταινίας του νεομαρξιστή Daniel Losset με τίτλο: «Ο δάσκαλος που άφηνε τα παι­διά να ονειρεύονται», που απηχεί τις θέσεις της νέας τά­ξης πραγμάτων για μετατροπή σε πολυφυλετικό – πολυ- θρησκευτικό χυλό των μαθητικών κοινοτήτων των κρα­τών του δυτικού κόσμου.

Το χειρότερο είναι ότι ο άθεος υπουργός Παιδείας Νί­κος Φίλης, γνωστός από την ιδιαίτερη προτίμηση που έ­χει στο μοσχαρίσιο κρέας και την «αλλεργία» που έχει στο άκουσμα «ολοκαύτωμα» και «γενοκτονία», όταν αφορά Έλληνες, σκοπεύει να καθιερώσει ως υποχρεωτική την επίσκεψη των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτερο­βάθμιας Εκπαίδευσης στο «υπαίθριο σχολείο της διαπολι­τισμικότητας», που από το 2016, θα λειτουργεί μόνιμα στο Πεδίον του Άρεως.

Προκειμένου δε να μετριασθούν ή να περιορισθούν οι αντιδράσεις, η «πλύση εγκεφάλων» των αυριανών Ελλή­νων πολιτών θα διανθιστεί με θεατρικές παραστάσεις, μουσικά κινητικά παιχνίδια, αφήγηση παραμυθιών και… ποδηλατάδα.

Όλα αυτά βέβαια είναι επιφάνεια γιατί η διάπλαση των παιδιών θα γίνει με «μαθήματα» που ήδη διδάσκουν τα μέ­λη της «Λοξής Τάξης», όπως «η πολιτισμική αντιστάθμι­ση στις κοινωνικές ανισότητες», ή «οι σχέσεις της αρχι­τεκτονικής με την παιδαγωγική» ή τέλος «ο ρόλος των ο­ριζόντιων κοινωνικών δικτύων».

Ακόμη και ο πιο αφελής ή συμβιβασμένος γονέας δεν μπορεί παρά να απορήσει για το ποια πρακτικά εκπαιδευτικά οφέλη θα αποκομίσει το παιδί του από το «μάθημα» «Το παιχνίδι των δικαιωμάτων – Τι χρειάζεται ο Σαφάρ για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά» ή από το άλλο, που έχει ως θέμα «Βιωματικό σεμινάριο στην παιδαγωγι­κή της έκτακτης ανάγκης – Πώς οι παιδαγωγοί μπορούν να βοηθήσουν τους πρόσφυγες;».

Προφανώς, τίποτε, αφού επιστρατεύοντας την κοινή λογική είναι αδύνατον μαθητές, κυρίως των πρώτων τά­ξεων του Δημοτικού να είναι σε θέση να ακούσουν την διά­λεξη των μελών της… Τράπεζας Χρόνου Εξαρχείων που τιτλοφορείται «Μια δομή αλληλεγγύης».

Στην πραγματικότητα, αυτό που ενδιαφέρει τους σεχταριστές της «Λοξής Τάξης», που πήραν το όνομα από το ο­μώνυμο βιβλίο του αριστεριστή απόφοιτου της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Ζάφου Ξαγοράρη, είναι ο προση­λυτισμός των ανηλίκων Ελλήνων στις ιδέες των εθνομη­δενιστών, για κατάργηση των εννοιών που ενοχλούν, ό­πως: Πατρίδα, οικογένεια, αλλόθρησκος, διατήρηση των παραδοσιακών αξιών προπαντός πίστη στην αιωνιότητα του Ελληνισμού.

Όπως έλεγε με σκωπτικό ύφος γονέας, «σε λίγο θα βά­λουν το παιδί του να απαγγέλλει στις σχολικές γιορτές τον ύμνο των “μαχητών” του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και να διαβάζει ιστορίες όπου κεντρικός ήρωας θα είναι ο επιβεβαιωμένα κίναιδος, σφαγέας χιλιάδων Ελλήνων Ά­ρης Βελουχιώτης».

Πολύ φοβόμαστε ότι θα έρθει πολύ σύντομα η ημέρα που θα δει κι αυτή την σκηνή, καθώς στα σχέδια του Φί­λη περιλαμβάνεται η πλήρης αναθεώρηση των σχολικών βιβλίων, ειδικά της Ιστορίας και η εβδομαδιαία κατήχηση των μαθητών από τους κομισάριους που θα ορίζει το Πολίτμπιρω (πολιτικό γραφείο) του ΣΥΡΙΖΑ.

Μην ξεχνάτε ότι το περιβάλλον Τσίπρα έχει θέσει σε ε­φαρμογή τις… διδασκαλίες του Καλμούχο-εβραίου Λένιν, μια από τις οποίες αναφέρει επί λέξει: «Εάν επιθυμείτε να έχετε κάτι (στην περίπτωσή μας τον έλεγχο της προσφερόμενης παιδείας), σκοτώστε τον ιδιοκτήτη του (δηλα­δή τον Ελληνικό λαό) κι αυτό το κάτι θα γίνει δικό σας».

Αμφιβάλλει, πλέον, κανείς για τις προθέσεις αυτών που μας κυβερνούν και των οργάνων τους, στον χώρο της εκ­παίδευσης;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου