" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 17 Απριλίου 2015

Δέν δικάζεται ἡ Χρυσή Αὐγή, δικάζεται ὁ Ἑλληνισμός !Τί φοβοῦνται τόσο πολύ; Τί εἶναι αὐτό πού τόσο τούς τρομάζει; Τί εἶναι ἐκεῖνο πού μέ τόση ἀγωνία καί μανία τούς κάνει νά προσπαθοῦν νά μαζώξουν τό σκυλολόϊ σέ ἀγέλη καί νά τό ξαμολήσουν στούς δρόμους μέ λυσσασμένο πάθος; Τί τούς ὁδηγεῖ στήν κατατρομοκράτηση τῶν δικαστικῶν λειτουργῶν ἔτσι ἀπροκάλυπτα καί μέ τόση περισσή ἀλαζονεία; 

Μά ἡ ἀγάπη τῶν ...ἀπέναντι, γιά τήν Πατρίδα εἶναι ἡ αἰτία...
Ἡ ἀγάπη γιά τό Ἔθνος καί τήν ράτσα, γιά τό γένος τῶν Ἑλλήνων εἶναι ἡ αἰτία...
Ἡ λατρεία καί ἡ Πίστη στίς ἀξίες καί τά ἰδανικά τῆς Φυλῆς εἶναι ἡ αἰτία...
Ὁ ἀγῶνας τῆς διατήρησης τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ τῆς ἑλληνικῆς παράδοσης, ἠθῶν καί ἐθίμων εἶναι ἡ αἰτία...

Τώρα λοιπόν καταλαβαίνετε ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού "ἀγωνιοῦν" γιά τήν ...δημοκρατία; 
Ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού "εὐαισθητοποιοῦνται" στίς μεγάλες "ἀξίες" τοῦ ἀνθρωπισμοῦ;
Ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού ἀγρυπνοῦν στούς δρόμους τῆς πάλης τοῦ προλεταριακοῦ ἀγῶνα;
Ποιοί εἶναι ἐκεῖνοι πού παραληροῦν μέ ἀτέλειωτα λογίδρια γιά τήν παγκοσμιότητα καί τόν κοσμοπολιτισμό; Ναί, πολύ ὀρθῶς τό ἐννοήσατε. Εἶναι ἐκεῖνοι πού ὠφελοῦνται ἀπό τόν ἀφανισμό τῶν ἐθνῶν, τῆς ράτσας,τῆς φυλῆς! Ἀπό τήν ἐξαφάνιση τοῦ Ἕλληνα πού ἔδωσε ὑπόσταση στόν ἔλλογο ἄνθρωπο ! Πού ἔδωσε τό Φῶς μέ ἔννοιες ἄπιαστες στά ὑπάνθρωπα ὄντα ! Αὐτός ἦταν, εἶναι καί θά εἶναι γιά πάντα ὁ ἐχθρός τους καί γι' αὐτό ὁ ἀγῶνας πλέον δέν εἶναι ἁπλῶς ἀγῶνας ἐπιβίωσης ἀλλά ἀγῶνας ὑπέρ τῆς ἐπιβίωσης τοῦ Ἀνθρώπου ! 


Ὅταν λοιπόν θά δεῖτε τίς ὀρδές τῶν βαρβάρων τήν Δευτέρα 20 Ἀπριλίου, νά ξαμολιοῦνται στούς δρόμους μέ πορεῖες πρός τόν Κορυδαλλό, μήν ἀναρωτηθεῖτε γιά ποιόν ἐχθρό βγῆκαν νά πολεμήσουν; Ποιό δεινό ἀπό τήν πλάτη τους θέλουν νά ἀποτάξουν; Ποιό δίκαιο βγῆκαν νά ὑπερασπιστοῦν; 

Εἶναι πού ὁ Ἕλληνας τούς κάθετε ἧλος στό μάτι ! Γι' αὐτό στό ἐδώλιο δέν θά κάθεται ἡ Χρυσή Αὐγή ἀλλά ὁ Ἑλληνισμός ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου