" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 11 Μαρτίου 2015

Ἄξιος χίλιες φορές !!!


Ἕνα ὑπέροχο ἄρθρο ἔγραψε ὁ Ἡλίας Κασιδιάρης τό ὁποῖο τιτλοφοροῦσε : "Ἐλπίς". Ἕνα ἄρθρο μέσα ἀπό τό ὁποῖο ξεχύλιζε ἡ αὐθόρμητη ἀγάπη γιά τήν Πατρίδα, γιά τούς ἀγῶνες τῶν Ἑλλήνων ἀνά τήν Ἱστορία. Ἕνα συναίσθημα πού ξεπήδησε ,ὅπως ἀναφέρει στό ἄρθρο του, παρακολουθῶντας ἕνα ντοκιμαντέρ γυρισμένο στό Ριζοκάρπασο τῆς μαρτυρικῆς Κύπρου μας. 

Δέν θά σταθῶ στά ὅσα περιγράφει,ἀλήθεια μέ ἕναν ὑπέροχο λυρικό καί συνάμα σκληρό τρόπο (άντικατοπτρίζοντας τήν σημερινή πραγματικότητα), άλλά σ' αὐτό πού τόν ἔκανε νά τά περιγράψει ! Στό συναίσθημα πού τόν πλυμμήρισε καί τόν ὤθησε νά τό ἐξωτερικεύσει μέ αὐτό τόν ἀπλό ἀλλά συγχρόνως καί τόσο οὐσιαστικό τρόπο. 

Διότι ἔτσι εἶναι οἱ ἀγνοί Πατριῶτες,ἐμπνέονται ἀπό τά πρόσωπα καί τά λόγια τῶν ἀπλῶν ἀνθρώπων,τῶν φτωχῶν καί βασανισμένων ψυχῶν. Τίς μεγάλες ἀλήθειες καί τήν ἄδολη ἀγάπη,τά βρίσκεις σέ τέτοιους ἀνθρώπους ! 

Κάτι τέτοιες στιγμές, αἰσθάνεσαι τήν δικαίωση τῆς ἐπιλογῆς σου νά φαντάζει πραγματικό μεγαλούργημα! Κάτι τέτοιες στιγμές πού φανερώνονται τά μεγάλα ἱδανικά νά βγαίνουν αύθόρμητα καί πηγαία,ἀληθινά ἀπό τό στόμα ἤ τήν γραφίδα ἐνός πολιτικοῦ ἄνδρα, ἀναθαρρεύεις καί ἐλπίζεις πώς στό χῶρο αὐτό πού λέγεται σύγχρονη ἑλληνική πολιτική δέν ἔχει τελειώσει τίποτα καί ὅλα μποροῦν νά γίνουν ἀπό τέτοιους πολιτικούς ἄνδρες ! Ἄξιος χίλιες φορές !!!

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου