" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014

Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΤΗΣ END ΚΑΙ ΠΡΩΗΝ(;) ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΤΕΜΗ ΣΩΡΡΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΦΤΙΑΞΕΙ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ;

Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;18


 Ἀναδημοσίευσις από : Φιλονόη

Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν φίλος μοῦ ἔστειλε μίαν σημείωσιν, ἀπὸ τὸ φατσοβιβλίον. Στὴν σημείωσιν αὐτὴν κάποιος, πρώην END-ο-έλλην καὶ νῦν σωῤῥοέλλην, παρουσίασε μίαν ὁμιλία τοῦ Λαμπράκη, ἀπὸ τὸν Νοέμβριο τοῦ 2013. 

  Μία ὁμιλία ποὺ ΔΕΝ εἶχα ἀκούσει, διότι μὲ τὶς τόσες παλαβομάρες τους, εἰλικρινῶς ΔΕΝ ἄντεχα δύο καὶ τρεῖς φορὲς τὴν ἑβδομάδα νὰ ἀσχολοῦμαι μὲ  τοὺς βλαμμένους. Τοὐλάχιστον ἔτσι τοὺς ἀντιλαμβανόμουν ἔως προσφάτως.  Διότι προσφάτως ἄρχισα νὰ ἀντιλαμβάνομαι πὼς ὅλοι αὐτοὶ ΔΕΝ εἶναι παλαβοὶ ἀλλὰ κοινοὶ ἀπατεῶνες, ποὺ ἐκτὸς ὅλων τῶν ἄλλων, στοχεύουν σὲ τρία πολὺ σημαντικὰ σημεῖα:

  1. Νὰ κομματιάσουν τὴν χώρα, μὲ πρόσχημα τὶς ΑΟΖ, σὲ ἀμέτρητα κομμάτια.
  2. Νὰ καταλάβουν τὴν ἐξουσία στὴν χώρα μας, μὲ στόχο ὄχι φυσικὰ τὴν σοφὴ καὶ δικαία διακυβέρνησιν, ἀλλὰ ἕνα νέο ὑπερπλιάτσικο, σὲ μίαν κοινωνία ποὺ θὰ εἶναι ἀπολύτως ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΗ καὶ ὑποτελής.
  3. Νὰ ἀκυρώσουν τὴν ἀντιληπτικότητά μας, ἀλλοιώνοντας τὴν ἱστορία καὶ πατῶντας ἐπάνω σὲ μίαν νέα θρησκεία.
Ποῦ τά βασίζω ὅλ αὐτά; Θὰ σᾶς ἐξηγήσω, ὅσο μπορῶ πιὸ ἀναλυτικά, καὶ θὰ ἀποδείξω κάθε μου ἰσχυρισμό.
Τὰ σχετικὰ μὲ τὸν διαχωρισμὸ τῆς χώρας, τὴν διάσπασιν τῶν Δήμων, κυρίως σὲ μεθοριακὲς περιοχές, ὅπως ἡ Κρήτη, τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, ποὺ εἶναι κοντὰ στὴν Τουρκία, τὴν Θράκη καὶ τὴν Μακεδονία μας, τὰ ἔχει ἀνακαλύψει καὶ παρουσιάσει ὁ Γιῶργος Γιαλτουριδης.


Ὁ Λαμπράκης φτιάχνει νέα θρησκεία;1

Τήν Ἑλληνική ΑΟΖ νοτίως τῆς Κρήτης βάλατε στό μάτι;

Δυστυχῶς, πολὺ δυστυχῶς, καὶ ὁ Σωῤῥας καὶ ὁ Λαμπράκης ἀλληλοκατηγοροῦνται   γιὰ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ στόχευσιν ἀνεξαρτοποιήσεως τῆς Κρήτης, κάτι ποὺ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ τὶς ἔως τώρα καταγγελίες!!!Ἐὰν λοιπὸν θέλουν νὰ διασπάσουν τὴν Κρήτη, τότε ἡ αὐτὴ πρόθεσις ἰσχύει γιὰ ΟΛΗΝ τὴν χώρα!!!

Ἡ πραγματικὴ πρόθεσις τοῦ Λαμπράκη, ἐξ ἀρχῆς, ἦταν ἡ κατάληψις τῆς ἐξουσίας. Αὐτὸ ΔΕΝ εἶναι κάτι ποὺ κρατᾶ κρυφό. Τὸ ἐκφράζει μέσα ἀπὸ κάθε του ὁμιλία, ἐμμέσως (γιὰ τὴν ὥρα) ἀλλὰ πάντα  ξεκάθαρα!!!

Ἡ πρώτη, καὶ πλέον ἐπίσημος παραδοχή, γιὰ τὶς πραγματικές τους προθέσεις, ποὺ ἀφοροῦν στὴν πολιτεία μας, ἐξεδηλώθη στὶς 30 Σεπτρεμβρίου 2012, στὴν ἐπίσημο πρώτη ἐμφάνισίν τους, (κάτι σὰν πρεμιέρα, ἕνα πρᾶγμα…!!!), ὅπου ὁ Παπαδάκης, δικηγόρος Σῶῤῥα* ἐδήλωσε, μὲ ἐκείνη τὴν …τυπική του φωνή, τὴν ἀπρόσωπη μέν, ψυχρὴ δέ, πὼς οἱ φιλοδοξίες τους παρὰ εἶναι μεγάλες….


 Τόσο ποὺ τὴν ἐπομένη συνάντησίν τους, μὲ τὸν λαό ΤΟΥΣ (κατὰ Σῶῤῤα αὐτό) θὰ τὴν κάνουν στὸ ΠΑΝΗΓΥΡΙ τοῦ Συντάγματος!!! 
 
Ἐπεὶ δὴ ὅμως στὸ Σύνταγμα ΔΕΝ γίνονται πανηγύρια γενικῶς, (παρὰ μόνον ἐὰν ὁ Παναθηναϊκὸς πάρει κύπελον, κάτι ποὺ φαντάζομαι πὼς εἶναι ἀδιάφορον γιὰ τὴν ἐν λόγῳ συμμορία!!!)  ἀλλὰ μόνον ἀπολύτως ἐλεγχόμενες ἀπὸ τὰ ΚΝΑΤ καὶ τὰ λοιπὰ τσιράκια τοῦ συστήματος,
διαδηλώσεις,(παραδείγματα μπορεῖτε νὰ δεῖτε ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ) ὁ Παπαδάκης ΣΑΦΩΣ ἐννοοῦσε πὼς ἡ συνάντησις θὰ ἀφορᾶ στὴν ΑΝΑΤΡΟΠΗ τοῦ καθεστῶτος.
Καί ποιός θά ἠγηθῆ αὐτῆς τῆς ἀνατροπῆς;
Μήπως τά γνωστά κόμματα; Ἤ μήπως κάτι ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΞΕΠΟΥΛΗΜΕΝΟΙ ΚΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ  νεο-ἐθνο-«σωτῆρες»;;;;
 

Αὐτὰ ὅμως, λίγο ἔως πολύ, ἤ τὰ ἔχετε ἀντιληφθεῖ, ἤ τὰ ὑποψιάζεστε ἤδη. Πρὸς τοῦτο καὶ δὲν ἤθελα νὰ πλατειάσῳ περισσότερο. Σήμερα λοιπὸν θὰ ἀσχοληθῶ περισσότερο μὲ τὰ τῆς θρησκείας, παρὰ μὲ τὰ προηγούμενα. Διότι ἡ θρησκεία, ἀπὸ παλαιοτάτων ἐτῶν, παρέμενε, καὶ παραμένει τὸ κυριότερον τμῆμα τῶν μεθόδων δουλοποιήσεως τῶν λαῶν. Τὰ ἱερατεῖα πάντα ἦσαν θεματοφύλακες τῆς …«τάξεως καὶ τῆς ἠθικῆς». Καὶ φυσικὰ κάθε προσπάθεια δημιουργίας νέας θρησκείας οὐσιαστικῶς ἐμφανίζεται ὅταν οἱ προηγούμενες θρησκεῖες τείνουν νὰ ἐκπέσουν καὶ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ἀπὸ τὸ σύστημα νὰ ἀντικατασταθοῦν. Δὲν ὑπάρχει καλλίτερον ὅπλον ἐλέγχου τῶν λαῶν, σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον.

Ὁ μουσιοῦ Λαμπράκης λοιπόν, μὲ πολὺ προσεγμένο λόγο καὶ τρόπο, προπαγανδίζει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΣΥΝΕΙΔΗΤΩΣ τὸν ἐρχομὸ μίας νέας θρησκείας. «Συγκαλύπτεται» ὅλο αὐτὸ φυσικὰ πίσω ἀπὸ τὴν «ἱστορικὴ προσέγγισιν», κατὰ τὰ μυαλὰ (;;;) τοῦ Λαμπράκη. (Γιὰ παράδειγμα, σὲ ἐρώτησιν ἀκροατοῦ, γιὰ τὸ ἀπὸ ποῦ ἀντλεῖ τὰ «στοιχεῖα του» ἀπαντᾶ ἀσχέτως. Παρέκαμψε τὸ TLG, ὅπου ἔχει συγκεντρωθεῖ  ΟΛΗ ἡ Ἐλληνικὴ γραμματεία καὶ ἰσχυρίζεται πὼς κάπου στὴν ‘Ρωσσία διεσώθησαν ΑΛΗΘΕΙΣ πληροφορίες (!!!) ἀναφορικῶς μὲ τὴν ἑλληνικὴ ἱστορία!!! Πιό ψεύτης ΤΙ;;;;;;;;;;; Γιατί δέν πετοῦσε ἕνα …Βατικανό νά τελειώνῃ;;; Εἶναι ἀπλῶς ἠλίθιος ἤ πολύ καλά – καὶ ΥΠΟΥΛΑ –  τοποθετημένος σέ αὐτήν τήν θέσιν;;;)

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου