" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 9 Ιουνίου 2011

Καζάκης Σύνταγμα 1 6 2011

Προσέξτε καλά τι λέει ο κ. Καζάκης .


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου