" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Οἱ 17αρηδες ψηφίζουν Χρυσῆ Αὐγή !


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου