" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 8 Μαΐου 2016

Μάχεσαι γιά ἰδανικά,γιά τόν Λαόν καί τήν Πατρίδα ; Ε Ν Ο Χ Ο Σ ! ! !
Οἱ ἐξευτελισμένοι ἐκπρόσωποι τοῦ μεταπολιτευτικοῦ πολιτεύματος, τοῦ ἐπονομαζεμένου Δημοκρατία, σήμερα ἔδωσαν μίαν ἀκόμην παράστασιν τοῦ πραγματικοῦ τους προσώπου : τοῦ κόκκινου φασισμοῦ σταλινικοῦ τύπου !

Ἡ διακοπή τῆς συνεδριάσεως τῆς βουλῆς, τήν ὁποίαν ...ἐπετυχαν,τεχνηέντως,τούς ἔδωσε τό ἄλλοθι τοῦ ἀποπροσανατολισμοῦ,ἀπό τό σοβαρόν πρόβλημα πού εἶναι ἡ ψήφισις τοῦ κατάπτυστου μνημονιακοῦ νομοσχεδίου πού κυριολεκτικῶς ὁδηγεῖ στόν ἀφανισμόν τήν ἑλληνική κοινωνίαν,στήν κατεύθυνσιν μιᾶς ἀκόμη "χρυσαυγειάδας" !  
Δέν εἶναι τυχαῖον πώς ὁ προεδρεύων καί δημιουργήσας τό ὅλον σκηνικό ἦταν ἐκ τοῦ κομμουνιστικοῦ κόμματος ! Εἶχε τόν συμβολισμόν του αὐτό...

Καί τί σημαίνει αὐτό τό σκηνικό ; 

Αὐτό σημαίνει πῶς ὅποιος ἀντιδρᾷ,ὅποιος ἀντιστέκεται,ὅποιος ὑπερασπίζεται τά δίκαια τοῦ λαοῦ τό σύστημα ἔχει τόν τρόπον του νά τό καθίζῃ στό ἑδώλιον τοῦ κατηγορουμένου, νά τόν στιγματίζῃ ὡς φασίστα,νά τόν περιθωριοποιῇ νά τόν τιμωρῇ πρός παραδειγματισμόν καί ἀποφυγή ! ! ! 

Ἔτσι λοιπόν οἱ καλοί στήν προκειμένην περίπτωσιν εἶναι ἐκείνοι πού εἶπαν ψέμματα στόν λαόν,πού τόν ἐξαπάτισαν μέ φιλολαϊκές κορῶνες,πού τόν ἔσυραν στά κοράκια τῆς Ε.Ε. ὡς ἀρνί ἐπί σφαγῆ καί ἔρχονται σήμερον νά ζητήσουν καί τήν περαιτέρω ἐξαθλίωσίν του ! 

Καί νά χρησιμοποιήσω τούς πολύ ἐπιτυχεῖς χαρακτηρισμούς τοῦ κυβερνητικοῦ ἐκπροσώπου τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς,Χρήστου Παππᾶ πού καταδεικνύουν ἁπολύτως μέ ποιούς ἔχουμε νά κάνουμε : "  Ἐσεῖς εἶστε νταβατζῆδες τῶν ἐδῶ καί δεκαετίες,κοινωνικῶν ἀγώνων τοῦ ἑλληνκοῦ λαοῦ, ἐσεῖς εἶστε πού καπηλευτήκατε τό σύνθημα "Ψωμί - Παιδεῖα - Ἐλευθερία " , ἐσεῖς βγάζετε σπυριά στό ἄκουσμα τοῦ ἐθνικοῦ τριπτύχου "Πατρίς - Θρησκεῖα - Οἰκογένεια " . Σᾶς τρομάζει καί σᾶς πονάει ἡ ὕπαρξις καί ὁ ἀγῶνας καί ἡ ἄνοδος, τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς. Σᾶς πονάει γι'αὐτό πού εἴμαστε : εἴμαστε γνήσιοι,ἄμεμπτοι,λαϊκοί,άγωνιστές,πιστοί, μέ ὅραμα, μέ πρόγραμμα καί σχέδιον γιά τό λαμπρό μέλλον τῆς Πατρίδος !

Καταλάβατε τώρα γιατι ἔγινε ὅλον αὐτό τό σκηνικόν; Καταλάβατε ποιοί στοχοποιήθησαν πρός ἀποφυγήν; Καταλάβατε ποιοί πρέπει νά τιμωροῦνται ; 

Αὐτά καί Καλή νύκτα Ἑλλάς...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου