" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 12 Μαΐου 2016

Ἤ βλαμμένοι εἶναι ἤ μᾶς θεωροῦν πολύ ἡλιθίους,τελικῶς !


Τό σύστημα εἶναι τόσον πανικοβλημένο πού προβαίνει σέ ἐνέργειες ἀπελπισίας,τέτοιας μορφῆς πού ἄν μή τί ἄλλο καταδεικνύουν ἐκτός ἀπό ἔλλειψιν σοβαρότητος,τό πόσον μᾶς θεωροῦν ἀνοήτους σέ βαθμό τέτοιον πού μᾶλλον ἀντιστρέφῃ τό πρᾶγμα καί φανερώνει τήν δική τους βλακείαν !
Τί ἄλλο μπορεῖ κανείς νά ὑποθέσῃ στό τελευταῖον κατόρθωμα σχεδόν τοῦ συνόλου τῶν μέσων ἀποβλακώσεως,ὅπου μέ τήν μορφήν τρομερῆς ἀποκαλύψεως ἀνακοίνωναν ἀπό ἐχθές,πῶς ὁ κ. Μιχαλολιᾶκος εἶναι ὁ πλουσιώτερος πολιτικός ἀρχηγός ! ! !

Ναί,πολύ καλῶς διαβάζεται,γιά τόν κ. Μιχαλολιᾶκο τό ἔλεγαν καί φυσικά συνεχίζουν ἀπτόητοι νά τό λένε ἀφοῦ δέν θά μποῦν ποτέ στόν κόπον νά δημοσιοποιήσουν τήν άπάντησιν τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Χρυσῆς Αὐγῆς : 


Αποστομωτική απάντηση στους συκοφάντες: Αξίας 50 χιλ. ευρώ η ακίνητη περιουσία του Ν. Μιχαλολιάκου, πλήρωσε 108 ευρώ ΕΝΦΙΑ! Δείτε την δήλωση

Τί πᾶνε νά μᾶς περάσουν στό μυαλό,τά αἰσχρά μνημονιακά κοπρόσκυλα; Γιά ποιό πρᾶγμα προσπαθοῦν  νά μᾶς πείσουν ὅταν γνωρίζουμε ΠΟΛΥ ΚΑΛΩΣ πώς μόνον στόν (τ)συριζα οἱ βουλευτές του μέ τά ἀκίνητά τους φτιάχνουν μίαν ὁλόκληρον πόλιν ;

Ἡ τΣΥΡΙΖΑιούπολις.

Ἤ ἀκόμη ἕνα ἀκίνητο τοῦ Σαμαρᾶ πού ἔχει ἀντικειμενική ἀξίαν περί τά 2,5 ἑκατομμύρια εὐρῶ ! ! ! 
Ἤ τά 2 ἑκατομμύρια τοῦ Σταθάκη ἀπό καταθέσεις πού κοντράρει τά ἑκατομμύρια τῶν λοιπῶν συριζαίων :

ΠΕΣ ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΣΟΥ ΣΕ ΕΝΑΝ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟ ΤΟΥ $ΥΡΙΖΑ

Καί γιά νά μήν κάνω λόγον γιά τά 19 ἀκίνητα τοῦ Κούλη τοῦ γουρλωμάτη πού στήν οὐσίαν εἶναι ἐλάχιστα μπροστά στά δεκάδες πού δηλώνουν Βαρβιτσιώτης,Κεφαλογιάννης κ.λπ. ...συγγενεῖς...

Τέλος πάντων δέν νομίζω πώς θά σταματήσῃ ποτέ ὅλη αὐτή ἡ διαστρέβλωσις τῶν πραγμάτων καί αὐτό εἶναι τόσον πικρή διαπίστωσις πού εἰλικρινῶς ἀπελπίζει καί τόν πλέον ἀδιάφορον πολίτη αὐτῆς τῆς καταρρακωμένης χώρας ! Τό θέμα εἶναι ἐμεῖς γιά πόσον ἀκόμη θά τούς ἀφήνουμε τό δικαίωμα νά μᾶς θεωροῦν τόσον βλάκες καί νά μᾶς ταΐζουν μέ ὅ,τι ἄρρωστο καί σάπιο μέ σκοπόν νά μᾶς ἀποτελειώσουν; 
Πόσον ἀκόμη,ἄρα γε ;

Δεῖτε κι'αὐτό : 
Ἑλλάς Αἰώνιον 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου