" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 24 Αυγούστου 2015

Τί ἀπάντησε ὁ Ἠλίας Κασιδιάρης στόν ἐκπρόσωπο τῶν κρασοπατέρωνὍταν πίνεις 3 λίτρα τσίπουρο πρίν ἀπό το Δημοτικό Συμβούλιο, εἶναι λογικό νά λές τέτοιες ἀνοησίες καί νά ἐξευτελίζεσαι στό πανελλήνιο.

Θά μποροῦσα νά κάνω μηνύσεις καί ἀγωγές στόν ὑβριστή μου καί ἐκπρόσωπο τῶν κρασοπατέρων, άλλά δέν πειράζει, ἐν τῇ ἀπουσίᾳ μου ἐπιτρέπω ἀκόμα καί νά μέ δείρουν.

Ἠλίας Κασιδιάρης
Βουλευτής Ἀττικῆς Λαϊκοῦ Συνδέσμου - Χρυσῆ Αὐγή


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου