" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 10 Οκτωβρίου 2014

Εὐτυχῶς ὁ Βαγγέλης …ἀπεκαταστάθη ἀπὸ τὸν …Ἀντώνη!!!


Εὐτυχῶς ὁ Βαγγέλης ...ἀπεκαταστάθη ἀπὸ τὸν ...Ἀντώνη!!! 

Ἀντώνης Σαμαρᾶς ἀποκλείει κάθε συγκυβέρνηση γιατί, ὅπως λέει, τὸ ΠΑΣΟΚ θέλει νὰ πέσῃ στὰ μαλακὰ γιὰ τὶς τεράστιες εὐθύνες του. Τώρα (ποὺ ξυπνήσαμε ἀπὸ τὸ ὄνειρο) εἶναι πιὰ συγκυβέρνηση καὶ τουλάχιστον μένει πιστὸς στὸν λόγο του ὡς πρὸς τὸ δεύτερο σκέλος.  
Ὁ Ἀντώνης Σαμαρᾶς, συνεχάρη ἐχθὲς τὸν ἀντιπρόεδρο τῆς νέας δημοκρατίας Εὐάγγελο Βενιζέλο, γιὰ τὶς ἐνέργειες τοῦ τελευταίου, ὥστε νὰ ζημιωθῇ ὁ φορολογούμενος κατὰ ἐκατοντάδες ἐκατομμύρια εὑρῶ, μὲ τὸ σκάνδαλο τῶν ὑποβρυχίων. 

Ὄχι ἁπλᾶ πέφτει στὰ μαλακὰ ὁ Βαγγέλης Βενιζέλος ἀλλὰ ἔγινε καὶ ἥρωας!

Ἀνάπτυξηδικαιοσύνη πολιτικὴ σταθερότητα!!!


Συνεκτικὸς Ἱστὸς

Ἠ πολὺ ἐπιτυχημένη φωτογραφία ἀπὸ τὸν φίλο μας Τᾶσο Γκολέμη!!!

Ἀναδημοσίευσις ἀπό : Φιλονόη 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου